Utsättning

En viktig del av det uppdrag Optoteknik utför är utsättning av ledningar innan grävarbeten eller byggnation av tillexempel vägar. En bra utsättning underlättar arbetet som ska utföras i närheten av de befintliga ledningarna och hjälper till att en ledningsägare inte drabbas av oönskade driftstörningar.

Här kan vi använda oss av GPS eller tonsändare och tonsökare för att lokalisera ledningar.

Utsättning med GPS eller Totalstation

För utsättning kan vi på Optoteknik nyttja våra GPSer även för utsättning, då får vi en fil från nätägaren. Filerna lägger vi in i GPSen, då ger utrustningen oss punkter att markera på marken för att vägleda dem som kommer och ska tillexempel gräva.

På samma sätt kan vi använda totalstationen där det är svårt med signalen från satelliterna på grund av skog eller höga byggnader.

Tonsökning

Om det inte finns en GPS inmätning sedan tidigare kan man i många fall sätta en signal på ledningen eller om det finns en söktråd intill ledningen som går att spåra med en tonsändare och tonsökare.

Tonsändaren använder kabeln eller söktråden som bärare av en signal som går att detektera med en tonsökare, denna metod fungerar på djup upp till 5m. Efter en utsättning med ton kan man med fördel mäta in sträckan med GPS för att kunna dokumentera sträckan för framtida utsättningar eller dokumentera det i ett kartunderlag.

Utsättning med sändarsond

Med metoden sondning kan vi söka fram vart det finns rör, det kan vara optorör, vattenledningar eller motsvarande. För att sonda en ledning krävs det att rören har en innerdiameter som är 8mm eller större och att det inte är för skarpa böjar på rören.

Sondning kan genomföras på rör upp till 300m under riktigt bra förhållanden. Denna metod kan vara lite tidskrävande och en inmätning med GPS kan vara en stor besparing för framtiden om man behöver sätta ut röret på nytt.

Husgrunder

Vi jobbar med utsättning av husgrunder, ska du bygga nytt kan vi hjälpa till med att sätta ut grunden så den hamnar lägesriktigt och blir i rätt storlek. Med vår totalstation kan vi placera ut husgrunden med perfekt precision oavsett omgivande terräng och miljö.

Är du intresserad?