Inmätning

Optoteknik startade med inmätning med GPS 2011 när vi märkte att våra kunder hade svårt att få sina installationer dokumenterade. Vi märkte direkt stort intresse från flera kunder som upplevde samma problem. Nu har arbetet med inmätning vuxit till en egen avdelning i företaget.

Detta har gjort att vi breddat oss ytterligare med dokumentation i CAD, Vi hanterar även inmätning i svår terräng med totalstation. Tack vare utrustningen för inmätning har vi även möjlighet att sätta ut ledningar i mark. Vi kan då använda våra GPSer eller med traditionell sökning med hjälp av att sätta ”ton” på ledningen.

Inmätning med GPS

För att kunna leverera inmätningar med så hög pression som möjligt arbetar vi med den senaste tekniken, Idag innebär det att våra Trimble R-12or är ett självklart val, dom gör att vi är trygga med dom mätningar vi levererar till våra kunder.

Vår mätavdelning kan mäta in alla typer av ledningsnyttor till exempel bredband, el och fjärrvärme. Har ni egna kodlistor vi kan använda får ni in mätningen på det enklaste sättet i era system.

Inmätning med Totalstation

Vår totalstation kommer ofta till användning vid svåra förhållanden i skog när vi ska göra inmätningar. Där våra vanliga utrustningar inte får tillräckligt med signal från satelliterna kan vi utnyttja totalstationens möjlighet att se bortom de hindrande träden eller i vissa fall även husen.

Detta gör att det är väldigt få platser som inte går att mäta in, detta ger våra kunder ett mycket noggrant underlag att göra sin dokumentation efter. Totalstationen har en mycket hög precision vilket gör den lämplig även för husgrunder som ska lägesbestämmas.

Projektering och Dokumentation

Efter inmätning kan vi skapa kartor baserade på de mätningar som vi på Optoteknik har utfört, det vanligaste är att kunden har krav på format som mätningen ska levereras i och vilken namnstandarden mätningen ska följa. Vi levererar mätningarna i alla etablerade filformat.

Vi har möjlighet att från grunden skapa kartor med ledningarna inritade lägesriktigt utifrån kunds önskemål och behov. Det kan vara ett lantbruk som vill ha sina dräneringar, elkablar, vattenledningar och bredbandskablar dokumenterade för att inte dem ska bli skadade vid framtida projekt på gården.

Är du intresserad?