Elinstallationer

Vi utför alla slags installationer inom el till företag, fastighetsägare och privatpersoner. Optoteknik utför både serviceuppdrag och nyinstallationer. Vi kan besikta elanläggningar med värmekamera om det behövs för att hitta varmgång i elanläggningen och där med åtgärda eventuella brandrisker.

Service

Optoteknik har stor erfarenhet av service i allt från industri och fastigheter med både felsökningar och underhåll. Optoteknik kan lösa uppdragen i samordning med egen personal eller driva dem i externa projekt.

Installation av nybyggnation

Om ni har tankar på att bygga nytt, hör gärna av er till oss på Optoteknik för att få ett förslag på lösning och en offert. Optoteknik åtar sig alla typer av byggnationer. Tack vare vår bredd med lång erfarenhet från bredbandssidan har vi kunskapen att skräddarsy en lösning som är komplett med det smarta och uppkopplade hemmet i fokus.

Värmekamera

På Optoteknik har vi möjlighet att hjälpa dig med termografering för att hitta varmgång innan det är försent, med vår värmekamera kan vi hitta komponenter som är på gång att överhettas innan det är för sent med en möjlig brand som konsekvens.

Optoteknik ger dig möjligheten att minimera de driftstörningar det kan innebära med en brand. Även om vi inte hittar något så får ni ett kvitto på att anläggningen är i bra skick.

Underhållsuppdrag

Optoteknik kan avtala om fabriksunderhåll, då hjälper vi till med allt från det dagliga underhållet på elanläggningen till projektering och installation av nya maskiner eller fastigheter. Ibland är det att vi byter ut gamla styrskåp och då kan vi lösa det med, från idé till färdig drift av det nya systemet.

Är du intresserad?