Om OptoTeknik

Krokek är samhället där vi på Optoteknik kommer ifrån, i Krokek har vi vårt nybyggda lager och kontor som har gjort det möjligt för oss att fortsätta att växa. Allt började 2005 när Martin Calderon startade Optoteknik i Kolmården AB, då ett enmansföretag med fibersvetsning som huvudsyssla och stadsnät som kunder.

Under de år som gått har det hänt mycket, antalet tjänster och framför allt antalet medarbetare har ökat hela tiden. Än i dag är det fiberjobben som är huvudsysslan men vi har breddat oss med tjänster som har byggt vidare på stadsnätskundernas och nätägares behov knutna till bredbandsutbyggnaden.

Utmärkelsen Di Gasell

Allt har gått fort framåt och 2016 och 2017 hade Optoteknik äran att få utmärkelsen Di Gasell, det är vi mycket stolta över. Nu siktar vi mot nya och ännu högre mål.

Är du intresserad?